طراحي داخلي و دكوراسيون اتاق نشيمن، ۵ طرح

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي و دكوراسيون اتاق نشيمن

اتاق نشيمن، يكي از مهمترين فضاها در خانه است و اهميت آن وقتي معلوم مي شود كه بدانيم، نشيمن فضايي است كه تمام اعضاي خانواده در آن گرده هم مي آيند و ميهماني ها در اين فضا صورت مي گيرد. به بعبارت ديگر فضاي عمومي خانواده و همينطور فضاي در معرض ديد همگان است و نمايي كلي از طراحي داخلي و دكوراسيون خانه در اختيار همه قرار مي دهد. بنابراين براي اين فضاي عمومي خانه، بايد يك طراحي خاص در نظر گرفت كه البته طراحي داخلي ساير فضاها پيرامون اين طراحي و سبك انتخاب شده براي اين فضا طراحي مي گردد.  در ادامه طراحي داخلي ۵ نمونه فضاي نشيمن مدرن مورد بررسي قرار گرفته است كه مي توانيد آنها را ببينيد و از آنها ايده بگيريد و دكوراسيون اتاق نشيمن خود را تغيير دهيد و يا اينكه اگر يك طراحي هستيد و قصد طراحي يك نشيمن مدرن را داريد مي توانيد از طرح هاي ارائه شده در اين بخش الهام بگيريد.

۱ – طراحي دكوراسيون داخلي اول نشيمن اول : در اين فضاي نشيمن از بتن اكسپوز استفاده شده است.

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

۲ — طراحي دكوراسيون داخلي اول نشيمن دوم (استفاده از رنگ فيروزه اي در طراحي)

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

۳ – طراحي دكوراسيون داخلي اول نشيمن سوم

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن


طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

۴ – طراحي دكوراسيون داخلي اول نشيمن چهارم

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

طراحي داخلي،دكوراسيون اتاق نشيمن

تحريريه خط معماري

منبع: http://archline.ir – Home Designing


  لينك هاي مفيد:

نوشته شده توسط معماري و طراحي داخلي | ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۷:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |